Usenet.dk maskinen "forsvandt" og der var ikke backup, og alle sider kan pt. kun findes på web.archive.org. Her er midlertidig en kopi af netikette-siden.

Usenet.dk
 

På disse sider angives og begrundes nogle af de forskellige retningslinier, der findes for usenet. En vigtig ting at huske på under læsning er, at ingen af disse retningslinier er lavet, for at genere nogen.

*Hvad er netikette?

En forklaring af begrebet og hvorfor det er vigtigt at følge netiketten.

*Essentiel netikette

De vigtigste retningslinier.

*Udvidet netikette

For englebørn, der vil opføre sig eksemplarisk.

*Debatteknik

Et par gode råd til fornuftig debatteknik på usenet.

*Udvidet debatteknik

Debatteknik for viderekommende.

*Vejledninger

Hvad sker der, når der er personer, der ikke overholder netiketten?

*Udbydernes holdning

Hvilken holdning har de forskellige udbydere til netiketten?

*Om disse sider

Hvem står for disse sider, hvilken autoritet har de og hvor har de deres viden fra?


Nyt | ... Rettet den 16.03.2002 af ravn