Referat af SSLUG medlemsmøde søndag 2001-05-06 kl. 10:00 på NBI

Referat af SSLUG medlemsmøde søndag 2001-05-06 kl. 10:00 på NBI

 1. Valg af referent: Frank Damgaard frank=sslug.dk blev valgt
   
 2. Formandens beretning siden sidste møde, se bilag.
  herunder :
  • Mødeplanlægning skal i gang igen, specielt for efteråret og UNIX 10^9 sekunder og 10 års fødselsdag for Linux. Disse to events kan passende holdes samtidig
    
  • Ole Tange har lavet nye pjecer om Open-Source og Software Patenter
    
  • Hjælp med indhold på www.linux.dk, ikke nødvendigvis infrastruktur, men text og indhold,
   ideer og kommentarer:
   • Bør præciseres hvilket indhold der efterlyses.
   • Pas på med ikke at lave dobbet arbejde, der findes allerede flere danske URL til linux nyheder, og det kræver en del arbejde at holde nyheder opdateret.
   • www.linux.dk må dog ikke blive for statisk, der skal helst være noget nyt på siderne/forsiden
    
  • NTI - network telecom internet - Bella Center
   • DKUUG / SSLUG har fået en stand til OpenSource mv.
   • pris 150kr eller billet hos DKUUG
   • annonceres på sslug-misc og diskussion på sslug-konference
    
  • Anne Østergård var til konference i Stockholm holdt af det Svenske formandskab/EU.
   Mødet omhandlede en hel del om varemærkeforfalskning og piratkopiering, og gik meget på sikring af rettigheder, patenter og kontrol, og EU enhedspatent.
    
   Der er møde den 18. maj 2001 om opensource og international samarbjede i Bruxelles.
   Skal Anne sendes der ned?, i så fald skal pengene findes et sted .
    
   Herefter en længere diskussion aktiviteterne omkring opensource og softwarepatenter egentlig hører under SSLUG, eller om dette egentlig skal foregå udenfor SSLUG regi.
   • SSLUG er trods alt kun en regional linux brugergruppe , og ikke for hele Danmark og Sverige, og mest med fokus på linux.
   • Måske det er bedre at placere dette under DKUUG eller anden organisation som FSF-europe?
   • >
   • Linux og opensource og patenter nært tilknyttet og det må afhænge af dem der ønsker at lægge arbejde i disse emner.
   • Vi skal dog passe på ikke at "opslide" de samme sponsorer, og arbjede for at finde andre finansieringsmuligheder for rejseaktiviterer.

   Diskussionen endte med nogle vejledende meningsmålinger :
     skal SSLUG med i samarbejde om OpenSource Ja: 24 Nej: 2 X: 4-5
     skal SSLUG med i samarbejde mod SoftwarePatenter Ja: 23.5 Nej: 1 X: 7
   
 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer fra generalforsamlingen
  forslag 1, 2, 3 og 4a på http://www.sslug.dk/moede/medlems/2000-11-25/valg/forslag
  • forslag 1: vedtaget med stor flertal, undlod at stemme: 2;
  • forslag 2: vedtaget med stor flertal, nej 0, undlod 3;
  • hele forslag 3: vedtaget med stor flertal, nej 0, undlod 5;
  • forslag 4a: vedtaget med stor flertal, nej 0, undlod 6;

 4. BOF'er , rækkefølge og emner endte med:

Bilag: kort beretning af formanden, Peter Toft: (oversigt)