Før årsmødet 2000 lød afsnit 7.2 i SSLUG's vedtægter:

Det tilkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering, antigen sluten eller öppen. För val av styrelse bör sluten votering ske.

På årsmødet 2000 blev følgende følgende forslag behandlet første gang:

7.2 sidste sætning ændres til: För val av styrelse bör reglerne i 7.3 følges.

Derfor burde afsnit 7.2 nu lyde:

Det tilkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering, antigen sluten eller öppen. För val av styrelse bör avsnitt 7.3 följas.

og ikke

Det tillkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering, antingen sluten eller öppen. För val av styrelse bör sluten votering ske. För val av styrelse får avsnitt 7.3 följas.