Status for NTI2001

SSLUG har gennem DKUUG fået en stand stillet til rådighed på NTI-2001 uden beregning. Vi skal dog stille med talere til d. 29. maj.

Alle tre dage (29. maj - 31. maj) skal vi stå på standen og demonstrere Linux. Det er ikke så væsentligt hvad der bliver demonstreret, blot det har en relevans til fri software.

Vi har derfor brug for frivillige, der vil bruge en eller flere halve dage på at stå og præsentere. Vi har også brug for nogen til at lave og opstille standen d. 28. maj.

Koordinering foregår på SSLUGs konference-liste: sslug-konference@sslug.dk.

Messen

Forventet besøgsantal er 10.000 i perioden 29. - 31. maj.

Standen

En foreløbig skitse over NTI-udstillerne er her. Den store stand markeret 4 på side 2 er vores. Standen er ca. 200 kvm. med en række firmaer og organisationer heraf ca. 36 til SuperUsers og 56 til DKUUG. Seminarområdet er beliggende overfor standen (markeret Novell/mødelokaler).

Udsmykning og indretning af standen står Jan Kristiansen og Poul-Erik Andreasen for. Status kan ses her. DKUUG-pyramiderne skal nok bruges.

DKUUGS område opbygges som et åbent område med mulighed for en mellemrum mellem de opstillede borde, ca. 8. Jeg vil foreslå at man anvende høje cafeborde da det er lettere at være mange om en PC fremfor skulle sidde ved et almindeligt bord. Midt på arealet kan man så placere stole og borde for almindelig afslapning. På arealet placeres en høj skranke med plads til "sekretaroat" hvor de besøgende kan henvende sig for information om dette og hint (bemandes af Lotte)

Standen vil som udgangspunkt ikke være forsynet med vægge, disse kan dog fåes opstillet mod betaling.

Der indgår ikke skiltning i sponsoratet fra Miller Fremann.

Billetter

Folk, der ikke er aktive på standen, kan hente billetter til messen i hos Lotte i DKUUGs sekretariat (Fruebjergvej 3). De aktive skal have andre billetter. Og der må vi lige finde ud af en distributionsmetode.

Marketing

Marketing: Invitation ud til alle medlemmer om gratis billeter. Pingvin vandrer rundt på Messen og udlevere folder og henviser til standen og semniarene. Der idkøbes lysegrå T-shirt med Pingvinlogo.

Kan vi lave en eller anden event overfor de andre udstillere i forold til Linux (ren promovering af Linux)?

Demonstrationer

Vi skal bruge nogle maskiner til at demonstrere på. Flg. har været på tale: HP, Compaq, DELL. (IBM har skudt sig i foden til denne konference og kan derfor ikke komme på tale).

Hvis du har lyst, så skriv til nti2001@tange.dk.

Forslag til demonstrationer:

Tilmeldte frivillige Datoer Hvad demonstreres
Ole Tange 28.-31. Staroffice
Poul-Erik Hansen 2 dage ?
Kenni 'Snoozo' Rasmussen 28.-31. GNOME, Evolution
Jonas Smedegaard Hvor der er mangel Fjernstyring af servere i Danmark (krav: Internet)
Poul-Erik Andreasen ? Apache-PHP-PostgreSQL(medlemsdatabase)
Søren Kongstad 3 dage (dog max 3*8 timer) KDE
Hans Schou 28.-31. LIAB evt. med netværk
Nicolas Guilbert 28.-31. 4 timer af gangen Hvadsomhelst
Kim Futtrup Petersen ? webmin fjernstyring, Ximian Gnome + deres setuptools, Nautilus
Magnus Østergaard 29., 31. måske 30. Axis 2100 cam
Michael Redlich ? ?
Vagn Bjørno Jensen 2 sammenhængende Broadcast2000, StarOffice
Ravn Det meste af tiden KLID
Niels Svennekjær 30. eller 31. Mozilla
Henrik Christian Grove 28.-31. ordliste-sjov, (snmp+)mrtg
Henrik Andersen Aften/Weekend Opstilling af stand
Pelle Johnsen ? Nye ting i RedHat 7.1
Sune 29. ?
Svend Soerensen 26.-28. maj Prof. bygning og opstilling af stand
Steen A Kramer 1-2 dage fra 28. middag ?
Lars Olsen Opstilling Sponsorat af maskiner
Peter Makholm ? ?
Henrik Pedersen ? ?

Opgaver

Uløste opgaver
Beskrivelse
Ansvarlig
Et UTP-stik med InternetJan Kristiansen
NetkablerHenrik Andersen
Switch 16-portMichael Redlich
Hvad får vi af Miller Freemann (møde aftalr med MFD deb 19/5) ?
Hvad har vi af skilte materiale og hvordan får vi lavet nyt ?
Har vi materiale til udlevering ?
Kan vi få Linux og eller StarOffice CDér ?
Hvormange bliver vi ilat på standen i løbet af de tre dage?
Hvornår kan vi starte med opsætning og nedtagning (vi kan komme ind den 26-maj) ?
Hvad gør vi med belysning ?
Sponsorat af maskiner ?
Hvordan får vi sendt billetter til de medlemmer, der ikke er aktive? Billetter kan gratis hentes DKUUGs sek.
Hvordan får vi sendt billetter til de medlemmer, der er aktive? ?
Opstilling af stand ?
Løste opgaver
Beskrivelse
Ansvarlig
Løsning
Hvordan ser pyramiderne ud Ole TangeSe her

Podier

Podierne bliver 8 europaller stablede med en plade øverst. De er så store, at der er nemt er plads til 2 maskiner. Derfor koordineres halve podier, som der er 14-16 af (alt efter om vi har plads til det sidste podie eller ej).
Podie 1: Xenux og Gitte
Podie 2: DKUUG og KLID
Podie 3: Jacob Sparre og Ledig
Podie 4: Ledig og Ledig
Podie 5: Ledig og Ledig
Podie 6: Ledig og Ledig
Podie 7: Ledig og Ledig
(Podie 8: Ledig og Ledig)

Hardware

UTP-Netkabler:
Hub med 8-16 porte:
Hub med 8-16 porte:

Program

Den 29. maj
10:00-10:45 Juri Jensen, Xenux: Cfengine
11:00-11:45 Pelle Johnsen: Nye faciliteter i RedHat 7.1
12:00-12:45 Ledig
13:00-13:45 Michael Dich, LIAB Electronics ApS: et ingeniørfirma baseret på Linux
14:00-14:45 Lars Clausen: Diagrammeringsværktøjet DIA
15:00-15:45 Paneldebat: Hvordan kommer fri software til at påvirke Danmark?
Den 30. maj
10:00-10:45 Ledig
11:00-11:45 Ledig
12:00-12:45 Ledig
13:00-13:45 Ledig
14:00-14:45 Ledig
15:00-15:45 Ledig